Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Burmistrz Pyzdr zgodnie z uchwałą nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  o g ł a s z a   rozpoczęcie  konsultacji w sprawie uchwały o przyjęciu programu współpracy Gminy  i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok oraz  rocznego „Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami  pozarządowymi na rok 2012”, który stanowi załącznik do wyżej wymienionej  uchwały.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kurek
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2011-11-25 12:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8872
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-12-19 14:01:28