Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVI/222/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/86/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 31.01.2008 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Pietrzykowie

 • autor informacji: Wioletta Topór - Mench
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 09:57

Uchwała Nr XXVI/221/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.03.2012r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie na działce o numerze geodezyjnym 125/5 na cele prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalno- Turystyczne ,, Nasza Szkoła”

 • autor informacji: Wioletta Topór - Mench
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 09:59

Uchwała Nr XXVI/220/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 07.11.2013 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Dolne Grądy, gm. Pyzdry

 • autor informacji: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 10:03

Uchwała Nr XXVI/219/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej

 • autor informacji: Agnieszka Kamyszek
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 10:07

Uchwała Nr XXVI/218/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/166/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 lutego 2013 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

 • autor informacji: Mirosław Balicki
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 10:13

Uchwała Nr XXVI/217/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 • autor informacji: Joanna Czechyra
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 10:16

Uchwała Nr XXVI/216/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • autor informacji: Joanna Czechyra
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 10:22

Uchwała Nr XXVI/215/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

 • autor informacji: Joanna Czechyra
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 10:36

Uchwała Nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • autor informacji: Joanna Czechyra
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 10:39

Uchwała Nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia

 • autor informacji: Wiesława Sawczuk
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 10:49

Uchwała Nr XXVI/212/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • autor informacji: Iwona Krawiec
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 10:54

Uchwała Nr XXVI/211/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • autor informacji: Iwona Krawiec
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 10:57

Uchwała nr XXVI/210/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • autor informacji: Robert Balicki
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 11:01

UCHWAŁA NR XXVI/209/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 • autor informacji: Antonina Balicka
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 11:06

Uchwała Nr XXVI/208/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok

 • autor informacji: Antonina Balicka
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 11:21

Uchwała Nr XXVI/207/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2013-2025

 • autor informacji: Antonina Balicka
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 11:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1569
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-11-18 11:35

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami kumunalnymi:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1561931
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-18 12:07

Stopka strony