Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Br 0002.13/20                                                                                     Pyzdry, dnia 17.01.2020 r.

 

 

 

Pan/Pani   

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                   

               Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.)

zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach na dzień  23 stycznia 2020 r.

Sesja odbędzie się w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach o godz. 14 00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.                                         
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady
  i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Nadrzecznej 5
  w miejscowości Pyzdry.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Kaliskiej 39
  w miejscowości Pyzdry.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 288/12 położonej w obrębie geodezyjnym Wrąbczynkowskie Holendry.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.

   Przewodnicząca Rady

 /-/  Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-17 11:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4685
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-17 11:10:40