Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Br 0002.21/2021                                                                                      Pyzdry, dnia 16.04.2021r.

 

Pan/Pani   

                                                                                                         

                          Na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu Gminy  i  Miasta  Pyzdry  przyjętego  uchwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018r.

zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach

na dzień  23 kwietnia 2021 r.

Sesja odbędzie się w sali kinowej w Pyzdrach o godz. 14 00.

                                            

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021- 2025. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 24/1, położonej
  w obrębie Grądy Dolne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej
  o numerze geodezyjnym 166, położonej w obrębie Pietrzyków Kolonia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 1797 położonej
  w obrębie Pyzdry.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Pyzdry, warunków i zasad korzystania z nich.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dłusk.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wrąbczynek.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady

/-/Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-09-08 11:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5445
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-08 11:25:49