Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony


   DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

1.   Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r.  poz. 646 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647 z późn. zm.)

         

2.    Miejsce załatwienia sprawy:

 Urząd Miejski w Pyzdrach

 ul.Taczanowskiego 1

 62-310 Pyzdry

 pokój nr 1    

 telefon   63-2768-333 - wew. 108

 

3.   Wymagane dokumenty:

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą, dokonać zawieszenia działalności, jej wznowienia oraz wykreślenia po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Zgłoszenia, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do którego należy dołączyć informację dot. RODO.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

CEIDG-RD – służy do wpisywania większej ilości kodów PKD

CEIDG-MW – służy do wpisywania więcej niż jednego dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RB - służy do podawania więcej niż jednego rachunku bankowego

CEIDG-S.C. - służy do określenia udziału w więcej niż jednej spółce cywilnej

CEIDG-PN - służy do zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku

CEIDG-POPR – służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu wniosku

CEIDG-ZS – służy do wpisania zarządcy sukcesyjnego

Aby zarejestrować działalność gospodarczą można wybrać jeden z trybów postępowania podpisując wniosek:

- własnoręcznie w dowolnym urzędzie gminy lub miasta,

- elektronicznie przy wypełnianiu i składaniu wniosku online,

- z podpisem potwierdzonym notarialnie przy wysyłce wniosku pocztą do urzędu gminy.

Przygotowanie wniosku online w trybie anonimowym wymaga wizyty w urzędzie gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG i przedkłada wnioskodawcy do podpisu. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy/miasta.

 

Więcej informacji na stronie CEIDG (http://ceidg.gow.pl/) i BIZNES.GOV.PL (https://www.biznes.gov.pl/pl/)

4.   Termin załatwienia sprawy:

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 

5.   Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

 

6.   Tryb odwoławczy:

Organem ewidencyjnym jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

Dodatkowe informacje:

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej ceidg.gov.pl

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

- zgłoszeniem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);

- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników KRUS.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-01-05 14:59
  • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 14:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13260
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-03 14:21:14