Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała II/11/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-18 08:42

UCHWAŁA NR II/12/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Pyzdr.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-18 08:30

Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-18 08:29

UCHWAŁA NR II/ 14/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-18 08:37

UCHWAŁA NR II/15/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/254/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-18 08:36

UCHWAŁA Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-18 08:41

Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-18 08:25

Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-18 08:27

Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-18 08:35

Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-18 08:39

UCHWAŁA NR II/21/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRY z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-18 08:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8589
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-18 08:43:48