Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. ,,Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2012.11.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-30 12:07

Uchwała NR XVIII/158/ 2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1001/3, 1001/4 i 1002/5 w ewidencji gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2012.11.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-30 12:16

Uchwała Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2012.11.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-30 12:23

Uchwała NR XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Czerniak
  data wytworzenia: 2012.11.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-30 12:28

Uchwała Nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kurek
  data wytworzenia: 2012.11.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-30 12:29

Uchwała Nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Frontczak
  data wytworzenia: 2012.11.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-30 12:31

Uchwała Nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Frontczak
  data wytworzenia: 2012.11.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-30 12:33

Uchwała Nr XVIII152/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
  data wytworzenia: 2012.11.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-30 12:37

Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
  data wytworzenia: 2012.11.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-30 12:42

Uchwała Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
  data wytworzenia: 2012.11.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-30 12:45

Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
  data wytworzenia: 2012.11.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-30 12:47

Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
  data wytworzenia: 2012.11.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-30 12:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2321
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-30 12:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2375538
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-02 13:16

Stopka strony