Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17.12.2012 r. decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OCH.6220.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,użytkowaniu mobilnej linii do przerobu mas bitumicznych''

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2012.12.17
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-12-17 13:21

Informacja o wydanej w dniu 17.12.2012 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarnkowaniach znak: OCH.6220.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,użytkowaniu mobilnej linii do przerobu mas bitumicznych (działka ewid. nr 506/3 obręb Lisewo, gm. Pyzdry)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2012.12.17
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-12-17 13:19

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Lisewo – ETAP II ,,Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Komorze''

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2012.12.10
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-12-10 14:06

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów uzgadniającego i opiniującego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Lisewo – ETAP II ,,Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Komorze''

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2012.12.10
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-12-10 14:04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzenia wodnego - ziemnego stawu na działce nr 470 Wrąbczynkowskie Holendry, służącego kształtowaniu zasobów wodnych”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2012.11.15
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-15 11:48

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „ Budowie urządzenia wodnego - ziemnego stawu na działce nr 470 Wrąbczynkowskie Holendry, służącego kształtowaniu zasobów wodnych”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2012.11.14
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-15 11:20

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny wiatrowej zlokalizowanej na działce 28, obręb Rataje, gmina Pyzdry"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2012.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-08 10:53

Postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Odbudowie kanału Flisa”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2012.11.05
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-08 11:36

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Odbudowie Kanału Flisa”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2012.11.05
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-08 11:04

Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Odbudowie Kanału Flisa”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2012.11.05
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-11-08 11:07
 • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-12 12:00

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. " Recykling sprzętu RTV i AGD prowadzonego na zasadzie ręcznego demontażu"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2012.10.05
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-10-05 11:49

Ogłoszenie o wydanej w dniu 21.09.2012 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: OCH.6220.3.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Zagospodarowaniu złoża gazu ziemnego Lisewo''

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2012.09.25
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-09-26 13:07

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr o wydaniu w dniu 21.09.2012 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OCH.6220.3.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Zagospodarowaniu złoża gazu ziemnego Lisewo"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2012.09.25
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-09-26 13:05

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2012.09.25
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-09-26 12:54

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,użytkowaniu mobilnej linii do przerobu mas bitumicznych" (działka ewid. Nr 506/3 obręb Lisewo, gm. Pyzdry)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2012.09.18
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-09-18 12:14

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr o zakończeniu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Lisewo”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-08-27 14:22

Zawiadomienie Burmistrza Pyzdr o wszczęciu postępowania polegającego na budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny wiatrowej zlokalizowanej na działce nr 28 obręb Rataje

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-07-31 14:04

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego służącego małej retencji o powierzchni 0,8 ha, na działce o numerze ewidencyjnym 256, obręb Walga

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-07-30 12:32

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego służącego małej retencji o powierzchni 0,8 ha, na działce o numerze ewidencyjnym 256, obręb Walga

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-07-30 12:30

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego służącego małej retencji o powierzchni 0,8 ha, na działce o numerze ewid. 256, obręb Walga

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-06-14 11:03

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Lisewo"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-04-11 12:45

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego, przeznaczonego do zbiórki i odzysku tworzyw sztucznych oraz socjalno-biurowego przeznaczonego do obsługi planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-03-23 14:32

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego, przeznaczonego do zbiórki i odzysku tworzyw sztucznych oraz socjalno-biurowego przeznaczonego do obsługi planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-03-23 14:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4162
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-12-17 13:22

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2375650
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-02 14:52

Stopka strony