Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr I/2024 Burmistrza Pyzdr z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Pyzdry jest organem prowadzącym.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-01-17 13:48

ZARZĄDZENIE NR V/2024 BURMISTRZA PYZDR z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-04-19 12:26

Zarządzenie Nr VI/2024 Burmistrza Pyzdr z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-01-19 12:59

ZARZĄDZENIE NR VII/2024 BURMISTRZA PYZDR z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-04-19 12:27

ZARZĄDZENIE Nr IX/2024 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 marca2024 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie, Lisewo 108

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-03-20 12:18

Zarządzenie Nr XV/2024 Burmistrza Pyzdr z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu użytkowego, o łącznej powierzchni 15,00 m2, położonego w Pyzdrach przy ulicy Nadrzecznej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1106.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-05-09 13:03

Zarządzenie nr XIX/2024 Burmistrza Pyzdr z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-05-09 13:02

Zarządzenie Nr XX/2024 Burmistrza Pyzdr z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie odwołania Pani Genowefy Kaźmierskiej ze stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-05-09 13:01

Zarządzenie Nr XXI/2024 Burmistrza Pyzdr z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie odwołania składu osobowego Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-06-19 12:03

Zarządzenie Nr XXII/2024 Burmistrza Pyzdr z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-06-19 12:06

ZARZĄDZENIE NR XXV/2024 BURMISTRZA PYZDR z dnia 03 czerwca 2024 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr VIII/2019 Burmistrza Pyzdr z dnia 23 stycznia 2019 r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-06-03 13:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1216
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-19 12:06:36