Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 27 września 2017 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach  odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2017–2025.
7. Podjęcie chwały w sprawie zmian w budżecie.
8. Podjęcie chwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/203/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. Województwu Wielkopolskiemu.
9. Podjęcie chwały w sprawie utworzenie wyodrębnionego rachunku dochodów.
10. Podjęcie chwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pyzdrach.
11. Podjęcie chwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Górnych Grądach.
12. Podjęcie chwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Lisewie.
13. Podjęcie chwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
14. Podjęcie chwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki ewidencyjnej 206/1 położonej w miejscowości Dłusk.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Lisewo.
16. Podjęcie chwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowo – Finansowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego  Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
23. Zakończenie sesji.

                                                                                                  Przewodnicząca Rady  
                                                                                                 /-/  Elżbieta Kłossowska

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2017-09-18
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2017-09-20 08:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11387
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-20 08:03:38