Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika


Podstawa Prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, t j. Dz. U. 2018 poz.996),


Wymagane dokumenty
- wypełniony wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika z następującymi załącznikami:
a) umowa podpisana z pracownikiem młodocianym
b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe/ zaświadczenie o zdaniu egzaminu przez ucznia/świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
c) świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
d) zaświadczenie o kwalifikacjach pedagogicznych pracodawcy
e) dyplom tytuł mistrza pracodawcy.


Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Pyzdrach (pokój nr 18)
tel. 63 2768 333, wew. 105


Opłaty
Brak opłat


Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy uzależnione jest od daty złożenia zapotrzebowania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Poznaniu.


Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Pyzdrach


Tryba odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji.


Uwagi
1. W przypadku braku tytułu mistrza w danej specjalności należy udokumentować staż pracy w dziedzinie w której prowadzona jest działalności.
2. W momencie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym pracodawca powinien zgłosić zawarcie takiej umowy według zgłoszenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Czerniak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-08-01 10:04
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-16 08:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Czerniak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-08-01 10:05
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-13 07:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12845
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-18 13:30:43