Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała nr Nr XX/175/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 14.02.2013 r. w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Tomaszewski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-02-26 10:24

Uchwała Nr XX/174/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 14.02.2013 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Tomaszewski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-02-26 11:29

Uchwała Nr XX/173/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 14.02.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska i Tarnowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-02-26 11:30

Uchwała Nr XX/172/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 14.02.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-02-26 11:32

Uchwała Nr XX/171/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 14.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.03.2012r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie na działce o numerze geodezyjnym 125/5 na cele prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalno- Turystyczne ,, Nasza Szkoła”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Krawiec
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-02-26 11:33

Uchwała Nr XX/170/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 14.02.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-02-26 11:35
 • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-26 11:39

Uchwała Nr XX/169/2013 r Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 14.02.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-02-26 11:38

Uchwała Nr XX/168/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 14.02.2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-02-26 11:40

Uchwała Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 14.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.11.2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-02-26 11:42

Uchwała Nr XX/166/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 14.02.2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-02-26 11:44

Uchwała Nr XX/165/2013 Rady Miejskiej wPyzdrach z dn. 14.02.2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-02-26 11:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11774
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-02-26 11:47:08