Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Wydanie zgody na lokalizację zjazdu

Podstawa prawna

a) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
b) Ustawa  z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98,poz.1071 ze zm.),
c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 43  z dnia 14 maja 1999r.).


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu wraz z wymienionymi załącznikami  w druku wniosku.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Pyzdrach (pokój nr 16) 
tel. 63 2768 333, wew. 116


Opłaty

Brak opłat.


Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpływu wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Pyzdrach


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dni.


Uwagi

Brak uwag.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Tomaszewski
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2014-05-15 08:43

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Tomaszewski
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2014-05-15 08:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8275
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-05-15 08:46:04