Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 14 Lutego 2019 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach  odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2.    Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Województwu Wielkopolskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Pyzdrach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej i stawki takiej opłaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 2166/4 położonej w Pyzdrach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  1528 położonej w Pyzdrach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  1790 położonej w Pyzdrach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/10/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska w Pyzdrach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw
  i Miasta – Osiedla Pyzdry.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/11/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach
  z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-02-07 14:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9392
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-07 14:42:09