Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI1. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać można:
- na rachunek bankowy Gminy i Miasta Pyzdry nr:      30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach
- w placówkach bankowych, urzędach pocztowych i innych punktach kasowych na terenie całego kraju (w kasie Urzędu Miejskiego  w Pyzdrach istnieje możliwość pobrania książeczek opłat).


Ważne!
Na wpłatach powinno znajdować się imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz tytuł wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnych za m-c ….”

2. Termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypada na 25 dzień każdego miesiąca (np. za maj - do 25 maja).

3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz od sposobu gromadzenia odpadów (zgodnie ze złożoną deklaracją):
- opłata za odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny (segregowane) wynosi 26 zł/ m-c  od jednej osoby zamieszkałej
- 25,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostować bioodpady w kompostowniku na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Krygiel
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-16 09:49
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-20 10:58

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pyzdry za rok 2015

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2017-05-10 11:22

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pyzdry za rok 2016

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2017-05-10 11:23

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pyzdry za rok 2017

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-05-02 10:08

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Pyzdry za rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-15 11:45

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Pyzdry za rok 2019 r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-09 15:51

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Pyzdry za rok 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-21 07:34

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Pyzdry za rok 2021 r.

Informacja dotycząca zagospodarowania, transportu, odbioru i uzyskanych poziomów za lata 2020 - 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-11-03 14:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21748
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-20 10:58:24