Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

REWOLUCJA ŚMIECIOWA W GMINIE PYZDRY

 

Z dniem 1 lipca 2013 roku zacznie funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzony ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od tego czasu  Gmina i Miasto Pyzdry przejmie obowiązki odbioru odpadów komunalnych  od nieruchomości zamieszkałych.  Gmina  wyłoni w drodze przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od nieruchomości zamieszkałych. Aby uniknąć podwójnych opłat za odbiór odpadów  właściciel nieruchomości  powinien wypowiedzieć umowę z dotychczasowym przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. Umowę należy  rozwiązać  z dniem 30 czerwca 2013 r. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki o określonej pojemności jest obowiązkiem  właścicieli. Każdy mieszkaniec który będzie segregował śmieci otrzyma worki na plastik i szkło. Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych przy ul. Wrzesińskiej  zostaną utworzone punkty selektywnej zbiórki odpadów np. papier, urządzenia elektryczne i elektroniczne, wielkogabarytowe.

Opłata za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyzdrach  będzie naliczana od osoby, niezależnie ile dana osoba wytworzy śmieci.

  Opłata będzie wynosić :

- za odpady zbierane selektywnie 11 zł od osoby zamieszkałej,

- za odpady zbierane nie selektywnie / mieszane / 22 zł od osoby zamieszkałej.

Każdy mieszkaniec otrzyma deklaracje  którą należy wypełnić i dostarczyć najpóźniej do 15 kwietnia br do tutejszego Urzędu lub sołtysa wsi.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, szkoły, zakłady pracy, instytucje itp.) zobowiązani są do zawierania umów indywidualnych na odbiór odpadów komunalnych i przedłożenia podpisanej umowy (ksero) w tutejszym urzędzie.

 

                                                                                      Burmistrz Pyzdr

                                                                                    Krzysztof Strużyński

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-03-06 07:55
 • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-12 14:05

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI1. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać można:
na rachunek bankowy Gminy i Miasta Pyzdry nr:      53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach
- w placówkach bankowych, urzędach pocztowych i innych punktach kasowych na terenie całego kraju (w kasie Urzędu Miejskiego  w Pyzdrach po 20 lipca br. będzie możliwość pobrania książeczek opłat).


Ważne!
Na wpłatach powinno znajdować się imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz tytuł wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnych za m-c ….”

2. Termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypada na 25 dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca lipca 2013 roku.

3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz od sposobu gromadzenia odpadów (zgodnie ze złożoną deklaracją):
- opłata za odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny (segregowane) wynosi 11 zł/ m-c  od jednej osoby zamieszkałej
- opłata za odpady komunalne gromadzone w sposób nieselektywny (mieszane) wynosi 22 zł/m-c od jednej osoby zamieszkałej.

 • autor informacji: Marta Krygiel
  data wytworzenia: 2013.07.09
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-07-16 09:49
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-17 14:50

Informacja - odpady BIO

 • autor informacji: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2018-06-28 10:02

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry

 • autor informacji: Mirosław Balicki
  data wytworzenia: 2013.02.14
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-03-14 11:07
 • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-14 11:09

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

 • autor informacji: Mirosław Balicki
  data wytworzenia: 2013.02.14
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-03-14 11:12

Deklaracja do pobrania

Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych - teren wiejski

Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych - teren miasta

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej - stan na 7.10.2014 r.

 • autor informacji: Mirosław Balicki
  data wytworzenia: 2014.10.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-10-08 14:28

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pyzdry za rok 2015

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2017-05-10 11:22

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pyzdry za rok 2016

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2017-05-10 11:23

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pyzdry za rok 2017

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-05-02 10:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5856
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-28 10:00

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami kumunalnymi:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1772565
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-20 14:25

Stopka strony