Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Tarnowa oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-12-20 13:18

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-12-20 13:19

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-12-20 13:13

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-12-20 13:15

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-12-20 13:08

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-12-20 13:09

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-12-06 08:27

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lisewo oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-10-14 13:15

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-09-09 15:15

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-09-09 15:16

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-09-09 11:00

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-09-09 10:58

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową i przebudową zjazdów, na działce o numerze ewid.124, położonej w obrębie Pietrzyków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-25 08:48

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.„Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Komorze"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-25 08:46

OBWIESZCZENIE Burmistrza Pyzdr o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie odwiertu Lisewo-2k”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-02 09:24

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową i przebudową zjazdów w miejscowości Pietrzyków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-06-20 13:27

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Komorze”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-05-29 08:04

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry w rejonie ulicy Zwierzyniec

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-04-12 18:52

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1709, 1710, 1711 obręb Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-04-12 18:51

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ,,Budowa linii kablowej nN, linii napowietrznej SN i słupowej stacji transformatorowej oraz przebudowa linii napowietrznej nN i SN''

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-03-20 15:04

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzenia wodnego - ziemnego stawu służącego kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 470, położonej w obrębie ewid. Wrąbczynkowskie Holendry, gm. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-03-05 15:05

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ,,Budowa linii kablowej NN, linii napowietrznej SN i słupowej stacji transformatorowej oraz przebudowa linii napowietrznej NN i SN''

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-01-30 09:55

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-09-09 10:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10494
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-12-20 13:19:54