Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Tarnowa oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-12-20 13:18

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-12-20 13:19

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-12-20 13:13

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-12-20 13:15

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-12-20 13:08

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-12-20 13:09

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2013.12.06
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-12-06 08:27

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lisewo oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2013.10.14
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-10-14 13:15

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-09-09 15:15

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-09-09 15:16

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-09-09 11:00

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-09-09 10:58

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową i przebudową zjazdów, na działce o numerze ewid.124, położonej w obrębie Pietrzyków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2013.07.25
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-07-25 08:48

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.„Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Komorze"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2013.07.25
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-07-25 08:46

OBWIESZCZENIE Burmistrza Pyzdr o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie odwiertu Lisewo-2k”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2013.07.02
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-07-02 09:24

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową i przebudową zjazdów w miejscowości Pietrzyków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2013.06.20
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-06-20 13:27

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Komorze”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2013.05.24
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-05-29 08:04

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry w rejonie ulicy Zwierzyniec

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2013.04.12
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-04-12 18:52

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1709, 1710, 1711 obręb Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2013.04.12
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-04-12 18:51

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ,,Budowa linii kablowej nN, linii napowietrznej SN i słupowej stacji transformatorowej oraz przebudowa linii napowietrznej nN i SN''

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2013.03.20
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-03-20 15:04

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzenia wodnego - ziemnego stawu służącego kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 470, położonej w obrębie ewid. Wrąbczynkowskie Holendry, gm. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2013.03.05
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-03-05 15:05

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ,,Budowa linii kablowej NN, linii napowietrznej SN i słupowej stacji transformatorowej oraz przebudowa linii napowietrznej NN i SN''

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2013.01.30
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-01-30 09:55

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-09-09 10:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2783
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-12-20 13:19

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2383605
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 10:44

Stopka strony