Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXI/288/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2017.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:44

UCHWAŁA NR XXXI/287/18 RADY MIEJSKIEJ w PYZDRACH z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:15

Uchwała Nr XXXI/286/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 1021/1 o pow. 0,0269 ha, położonej w obrębie m. Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:07

Uchwała Nr XXXI/285/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 15:35

UCHWAŁA Nr XXXI/284/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/272/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:17

UCHWAŁA Nr XXXI/283/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/267/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:20

UCHWAŁA NR XXXI/282/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:27
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-25 14:26

UCHWAŁA Nr XXXI/281/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:24

Uchwała Nr XXXI/280/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Województwu Wielkopolskiemu

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:32

Uchwała Nr XXXI/279/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/271/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Powiatowi Wrzesińskiemu.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:43

Uchwała XXXI/278/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-07-03 13:08

Uchwała Nr XXXI/277/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2018-2027

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-07-03 13:00

Uchwała Nr XXXI/276/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:12

Uchwała Nr XXXI/275/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2017 rok

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10332
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-07-03 13:08:37