Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXI/288/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2017.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:44

UCHWAŁA NR XXXI/287/18 RADY MIEJSKIEJ w PYZDRACH z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:15

Uchwała Nr XXXI/286/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 1021/1 o pow. 0,0269 ha, położonej w obrębie m. Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:07

Uchwała Nr XXXI/285/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 15:35

UCHWAŁA Nr XXXI/284/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/272/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:17

UCHWAŁA Nr XXXI/283/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/267/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:20

UCHWAŁA NR XXXI/282/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:27
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-25 14:26

UCHWAŁA Nr XXXI/281/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:24

Uchwała Nr XXXI/280/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Województwu Wielkopolskiemu

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:32

Uchwała Nr XXXI/279/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/271/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Powiatowi Wrzesińskiemu.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:43

Uchwała XXXI/278/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-07-03 13:08

Uchwała Nr XXXI/277/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2018-2027

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-07-03 13:00

Uchwała Nr XXXI/276/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:12

Uchwała Nr XXXI/275/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2017 rok

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-25 14:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1043
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-03 13:08

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2393465
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 13:27

Stopka strony