Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 27 kwietnia 2023 roku

 o godzinie 14 00  w sali kina w Pyzdrach

                                            

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie porządku obrad.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6.      Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

7.      Interpelacje radnych i sołtysów.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej o strukturze organizacyjnej 
I-III z oddziałem przedszkolnym we Wrąbczynkowskich Holendrach, Wrąbczynkowskie Holendry 13, 62-310 Pyzdry podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach, ul. Szkolna 2, 62-310 Pyzdry
o strukturze organizacyjnej I-VIII.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Filialnej we Wrąbczynkowskich Holendrach, Wrąbczynkowskie Holendry 13, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach, ul. Szkolna 2.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2022.

14.  Przedstawienie sprawozdania  z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach za 2022 rok.

15.  Zapytania i wolne wnioski.

16.  Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady

/-/Justyna Sosnowska

Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
    data publikacji: 2023-06-07 09:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1394
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-07 09:01:47