Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

OR BR  0002.28/2022                                                                        Pyzdry, dnia 16.02.2022 r.

 

 

Pan/Pani   

                                                                                         

                                                                                             

                          Na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu Gminy  i  Miasta  Pyzdry  przyjętego  chwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018r.

zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach

na dzień  25 lutego 2022 r.

Sesja odbędzie się w sali kinowej w Pyzdrach o godz. 14 00.

                                            

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu na terenie Gminy Pyzdry.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu położonych w obrębie geodezyjnym Pietrzyków – Kolonia, Dolne Grądy, Wrąbczynkowskie Holendry i Wrąbczynek.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu położonych w Pyzdrach i Ksawerowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Komorskiej na cele prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w Pyzdarch.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
 19. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Pyzdrach na 2022 rok.
 20. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2022 rok.
 21. Zatwierdzenie planu pracy Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 2022 rok.
 22. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na 2022 rok.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady

 /-/ Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-18 14:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3683
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-18 14:12:29