Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXII/265/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-07-08 09:17

UCHWAŁA NR XXXII/266/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2021 rok.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-07-08 09:18

UCHWAŁA NR XXXII/267/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-07-08 09:21

UCHWAŁA NR XXXII/268/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pyzdry na rok szkolny 2022/2023

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-07-08 09:22

UCHWAŁA NR XXXII/269/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-07-08 09:25

UCHWAŁA NR XXXII/270/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje (etap I)

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-07-08 09:29

UCHWAŁA NR XXXII/271/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie skargi S. A. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-07-08 09:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3722
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-20 11:33:24