Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległościPodstawa prawna

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r -   Ordynacja podatkowa  /Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1325  j.t. ze zm./
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zaświadczeń  wydawanych przez organy podatkowe /Dz.U. z 2015 poz. 2355 ze zm./

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, lub zaległości podatkowych

       

Opłaty

Opłata skarbowa od każdego egzemplarza 21,00 zł.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansowo-Podatkowy (pokój nr 1),  tel.  63-2768 333-wew.109

 

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr.

 

Uwagi

W przypadku spraw dotyczących:
 - świadczeń socjalnych,
 - alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia
 - ubezpieczeń oraz rent strukturalnych,
 - zatrudnienia
 - nauki, szkolnictwa i oświaty przedszkolnej oraz ochrony zdrowia
  NIE POBIERA SIĘ OPŁATY.

 

 

Metryka

  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2014-04-08 10:30
  • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
    ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 13:47

Dokument do pobrania

Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
    data publikacji: 2020-08-07 13:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11923
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-07 13:47:07