Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległościPodstawa prawna

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r -   Ordynacja podatkowa  /Dz. U.  z 2012 r.  poz. 749  j.t. ze zm./
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zaświadczeń  wydawanych przez organy podatkowe /Dz.U. z 2011 poz. 1726 ze zm./

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, lub zaległości podatkowych

       

Opłaty

Opłata skarbowa od każdego egzemplarza 21,00 zł.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansowo-Podatkowy (pokój nr 1),  tel.  63-2768 333-wew.109

 

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr.

 

Uwagi

W przypadku spraw dotyczących:
 - świadczeń socjalnych,
 - alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia
 - ubezpieczeń oraz rent strukturalnych,
 - zatrudnienia
 - nauki, szkolnictwa i oświaty przedszkolnej oraz ochrony zdrowia
  NIE POBIERA SIĘ OPŁATY.

 

 

Metryka

  • opublikował: Grażyna Sawczuk
    data publikacji: 2014-04-08 10:30
  • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
    ostatnia modyfikacja: 2015-02-06 12:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3371
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-06 12:41

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2373894
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-01 14:12

Stopka strony