Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 16 lutego 2017 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XX  sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji :

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi E. Sz. na Burmistrza Pyzdr.
7. Podjęcie chwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne gminy Pyzdry.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wrzesińskim i Gminami: Września, Nekla, Kołaczkowo, Miłosław w sprawie wspólnego zakupu licencji i użytkowania systemu komputerowego GEO-INFO i.EDiB.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Pyzdry".
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerem geodezyjnym 381/1 i 381/2 położonych w Królewinach.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
14. Zatwierdzenie planu pracy:
a) Rady Miejskiej,
b) Komisji Budżetowo - Finansowej,
c) Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego,
d) Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
18. Zakończenie sesji.

                                                                           Przewodnicząca Rady      

                                                                           /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2017-02-07
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2017-02-13 11:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9934
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-13 11:17:49