Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry, ze zmianami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-19 12:16

Uchwała Nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-19 12:31

Uchwała Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska i Tarnowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Topór-Mench
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-19 12:36

Uchwała Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-19 12:40

Uchwała Nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Dolne Grądy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-19 12:49

Uchwała Nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/98/92 Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dn. 8 lutego 1992r. w sprawie opłat adiacenckich

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-19 12:52

Uchwała Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Sawczuk
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-19 13:02

Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Frontczak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-19 13:05

Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Frontczak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-19 13:06

Uchwała Nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arleta Górecka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-19 13:08

UCHWAŁA Nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arleta Górecka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-19 13:09

Uchwała Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego nr POKL.09.01.02-30-221/12 pt. ,,MOJA SZANSA”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-19 13:11

Uchwała Nr XVII/135/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytkowym kościele pofranciszkańskim zlokalizowanym w Pyzdrach przy ulicy Kaliskiej 25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-19 13:12

Uchwała Nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-19 13:13

Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-19 13:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9770
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-11-19 13:44:08