Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-06-29 08:47

Uchwała nr XV/127/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1709, 1710, 1711 obręb Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-06-29 08:48

Uchwala Nr XV/126/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-06-29 08:50

Uchwała Nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-06-29 08:51

Uchwała Nr XV/124/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-06-29 08:52

Uchwała Nr XV/123/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-06-29 08:54

Uchwała Nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli , innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-06-29 08:56

Uchwała Nr XV/121/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-06-29 08:58

Uchwała Nr XV/120/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012-2025

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-06-29 09:00

Uchwała Nr XV/119/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-06-29 09:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10324
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-06-29 09:03:07