Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-06-29 08:47

Uchwała nr XV/127/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1709, 1710, 1711 obręb Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-06-29 08:48

Uchwala Nr XV/126/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-06-29 08:50

Uchwała Nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-06-29 08:51

Uchwała Nr XV/124/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Metryka

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-06-29 08:52

Uchwała Nr XV/123/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-06-29 08:54

Uchwała Nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli , innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Metryka

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-06-29 08:56

Uchwała Nr XV/121/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Metryka

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-06-29 08:58

Uchwała Nr XV/120/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012-2025

Metryka

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-06-29 09:00

Uchwała Nr XV/119/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-06-29 09:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2587
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-06-29 09:03

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2394939
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 13:27

Stopka strony