Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Ogłoszenie

 

Dnia 4 marca 2020 r. o godz. 14 00

w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji
w Pyzdrach odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i sołtysów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2020r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Kaliskiej 39
  w miejscowości Pyzdry.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz najemcy.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  w Gminie Pyzdry na lata 2020-2022”.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 16. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.

 17. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2020 rok.

 18. Zatwierdzenie planu pracy Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 2020 rok.

 19. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na 2020 rok.

 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

 21. Zapytania i wolne wnioski.

 22. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-30 11:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6370
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-30 11:42:22