Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/91/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Skupińska
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-01-11 13:33

Uchwała Nr X/91/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rusin
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-01-05 14:44

UCHWAŁA Nr X/89/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rusin
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-01-05 14:43

Uchwała Nr X/88/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rusin
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-01-05 14:41
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-05 14:41

Uchwała Nr XXXII/270/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22.10.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Krawiec
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-01-23 08:28

Uchwała Nr XXXII/ 271/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22.10.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Krawiec
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-01-23 08:27

Uchwała Nr XXXII/272/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 22.10.2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Krawiec
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-01-23 08:25

Uchwała Nr XXXII/273/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.10.2014 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Sawczuk
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-01-23 08:23

Uchwała Nr XXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 27.02.2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Krawiec
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-08-28 14:49

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI  KOSZTÓW UPOMNIENIA

 

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2014 r. uległ zmianie cennik usług świadczonych przez Pocztę Polską,  z którego wynika, że opłata za przesyłkę poleconą, ekonomiczną do 350 g wynosi 4,20 zł, zaś opłata za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej wynosi 2,90 zł.

Tym samym, mając na uwadze powyższą regulację zasadnym jest przyjęcie, że zwiększeniu uległy koszty upomnienia, które obecnie wynoszą 4 x 2,90 zł czyli 11,60 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2001r. Nr 137, poz. 1543 ze zm.): § 1. „Koszty upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska" za polecenie przesyłki listowej.

Zmianie uległa również minimalna kwota odsetek za zwłokę. Obecnie wynosi ona 8,70 zł - art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji Podatkowej (Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 ze zm.).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Sawczuk
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-04-22 08:35

Uchwała Nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Czechyra
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-11-18 10:46

Uchwała Nr XXVI/211/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Krawiec
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-11-18 11:12

Uchwała Nr XXVI/212/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Krawiec
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-11-18 11:08

Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Frontczak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-12-21 09:30

Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Frontczak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-12-21 09:28

Uchwała Nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arleta Górecka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-12-21 09:27

Uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arleta Górecka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-12-21 09:26

Uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-08 08:57

Uchwała Nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.10.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-11-14 15:02

Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.10.2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-11-14 15:04

Uchwała Nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.10.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-11-14 15:13

Uchwała Nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-01-19 08:46
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-19 08:48

Uchwała nr XXX/208/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-01-19 08:48
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-19 08:49

Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.12.2010 r. o zmianie uchwały Nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-01-19 08:50
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-19 08:52

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-01-19 08:52
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-19 08:54

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-01-19 08:54
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-19 08:56

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-01-19 08:56
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-19 08:57

Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.12.2010 r. o zmianie uchwały Nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-01-19 08:57
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-19 09:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16201
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-11 13:34:04