Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/91/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • autor informacji: Iwona Skupińska
  data wytworzenia: 2015.12.28
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-01-11 13:33

Uchwała Nr X/91/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • autor informacji: Aleksandra Rusin
  data wytworzenia: 2015.11.18
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-01-05 14:44

UCHWAŁA Nr X/89/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • autor informacji: Aleksandra Rusin
  data wytworzenia: 2015.11.18
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-01-05 14:43

Uchwała Nr X/88/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • autor informacji: Aleksandra Rusin
  data wytworzenia: 2015.11.18
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-01-05 14:41
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-05 14:41

Uchwała Nr XXXII/270/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22.10.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • autor informacji: Iwona Krawiec
  data wytworzenia: 2014.10.22
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-01-23 08:28

Uchwała Nr XXXII/ 271/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22.10.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • autor informacji: Iwona Krawiec
  data wytworzenia: 2014.10.22
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-01-23 08:27

Uchwała Nr XXXII/272/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 22.10.2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • autor informacji: Iwona Krawiec
  data wytworzenia: 2014.10.22
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-01-23 08:25

Uchwała Nr XXXII/273/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.10.2014 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

 • autor informacji: Wiesława Sawczuk
  data wytworzenia: 2014.10.22
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-01-23 08:23

Uchwała Nr XXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 27.02.2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis

 • autor informacji: Iwona Krawiec
  data wytworzenia: 2014.02.27
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-08-28 14:49

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI  KOSZTÓW UPOMNIENIA

 

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2014 r. uległ zmianie cennik usług świadczonych przez Pocztę Polską,  z którego wynika, że opłata za przesyłkę poleconą, ekonomiczną do 350 g wynosi 4,20 zł, zaś opłata za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej wynosi 2,90 zł.

Tym samym, mając na uwadze powyższą regulację zasadnym jest przyjęcie, że zwiększeniu uległy koszty upomnienia, które obecnie wynoszą 4 x 2,90 zł czyli 11,60 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2001r. Nr 137, poz. 1543 ze zm.): § 1. „Koszty upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska" za polecenie przesyłki listowej.

Zmianie uległa również minimalna kwota odsetek za zwłokę. Obecnie wynosi ona 8,70 zł - art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji Podatkowej (Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 ze zm.).

 • autor informacji: Wiesława Sawczuk
  data wytworzenia: 2014.04.17
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-04-22 08:35

Uchwała Nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • autor informacji: Joanna Czechyra
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 10:46

Uchwała Nr XXVI/211/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • autor informacji: Iwona Krawiec
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 11:12

Uchwała Nr XXVI/212/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • autor informacji: Iwona Krawiec
  data wytworzenia: 2013.11.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2013-11-18 11:08

Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

 • autor informacji: Renata Frontczak
  data wytworzenia: 2012.11.08
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-12-21 09:30

Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • autor informacji: Renata Frontczak
  data wytworzenia: 2012.11.08
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-12-21 09:28

Uchwała Nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • autor informacji: Arleta Górecka
  data wytworzenia: 2012.11.08
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-12-21 09:27

Uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • autor informacji: Arleta Górecka
  data wytworzenia: 2012.11.08
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2012-12-21 09:26

Uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2011-12-08 08:57

Uchwała Nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.10.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2011-11-14 15:02

Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.10.2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2011-11-14 15:04

Uchwała Nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.10.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2011-11-14 15:13

Uchwała Nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-01-19 08:46
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-19 08:48

Uchwała nr XXX/208/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-01-19 08:48
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-19 08:49

Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.12.2010 r. o zmianie uchwały Nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-01-19 08:50
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-19 08:52

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-01-19 08:52
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-19 08:54

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-01-19 08:54
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-19 08:56

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-01-19 08:56
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-19 08:57

Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.12.2010 r. o zmianie uchwały Nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-01-19 08:57
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-19 09:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5786
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-11 13:34

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami kumunalnymi:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1933431
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 08:29

Stopka strony