Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Ogłoszenie, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole ul. Prusa 3, 62-600 Koło na wniosek złożony przez Gminę i Miasto Pyzdry reprezentowaną przez pełnomocnika wszczął postępowanie w sprawie: I. Udzielenia w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni Kanału Flisa”, pozwoleń wodnoprawnych na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego na cieku naturalnym o nazwie Kanał Flisa w km 1+000 – 1+700, na działkach o nr ewid. 2179/2, 1690/2, 1436/3, 1689/12, 1358/1 i 1704/2 obręb Pyzdry, Miasto Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie wraz techniczną infrastrukturą towarzyszącą

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole
  • opublikował: Joanna Frankiewicz
    data publikacji: 2024-04-30 14:23

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego
  • opublikował: Joanna Frankiewicz
    data publikacji: 2024-04-29 08:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 722
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-30 14:24:36