Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000.)
 2. Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z  fakturami VAT lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat finansowo-podatkowy (pokój nr 4), Tel .(063) 2768 333 wew. 126

 

Opłaty:

Brak opłat.

 

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od daty wpływu wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Pyzdrach

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Krygiel
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-17 10:48
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-20 14:19

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU ACYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2023 ROKU

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-20 14:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11681
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-20 14:25:51