Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr IV/50/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr III/28/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 15:48

Uchwała Nr IV/49/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do Uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Frątczak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 15:50

Uchwała Nr IV/48/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 14:53

Uchwała Nr IV/47/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania - „Z Nami Warto” z siedzibą w Kołaczkowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 14:50

Uchwała Nr IV/46/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 15:30

Uchwała Nr IV/45/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej w drodze bez przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 15:34

Uchwała Nr IV/44/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 15:40

Uchwała Nr IV/43/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 15:38

UCHWAŁA Nr IV/42/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Tomaszewski
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-19 08:17

UCHWAŁA NR IV/41/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Tomaszewski
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 15:23

Uchwała Nr IV/40/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Frątczak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 15:44

Uchwała Nr IV/39/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Frątczak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 15:02

Uchwała Nr IV/38/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne gminy Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Frątczak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 14:45

Uchwała Nr IV/37/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum w gminie Pyzdry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Frątczak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 14:42

Uchwała Nr IV/36/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych w gminie Pyzdry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Frątczak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 14:39

Uchwała Nr IV/35/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Frątczak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 15:14

Uchwała Nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Sawczuk
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 15:09

UCHWAŁA NR IV/33/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Gminna Karta Seniora”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Kruszka
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 14:58

Uchwała Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-05-18 14:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9688
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-05-19 08:19:32