Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 5 grudnia 2017 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach  odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie chwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry.
8. Podjęcie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry instrumentem płatniczym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach nr XVI/148/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady     
/-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2017-11-28
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2017-12-04 09:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9458
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-04 09:32:55