Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Podstawa Prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014, poz. 755)

 

Wymagane dokumenty
- wypełniony wniosek
- WYMIENIONE NIŻEJ DOKUMENTY TYLKO DO WGLĄDU:
   1. dokumenty tożsamości rodziców (opiekunów prawnych, małżonków rodziców)
   2. dokumenty potwierdzające tożsamość dzieci (akty urodzenia dzieci, ew. gdy posiadają dowody osobiste)
   3. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
   4. zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
   5. postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka w przypadku dzieci umieszczonych  w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
   6. zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Pyzdrach (pokój nr 18)
tel. 63 2768 333, wew. 105


Opłaty
W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona należy złożyć wniosek o duplikat Karty, który podlega opłacie w kwocie 8,76 zł.


Termin załatwienia sprawy
do 30 dni


Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Pyzdrach


Uwagi
1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.
2. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
3. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Czerniak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2014-08-26 07:46
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
    ostatnia modyfikacja: 2017-09-04 13:03

Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
    data publikacji: 2015-03-13 07:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11168
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-22 15:03:11