Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Pyzdry, 14.11.2018r.

  

Pan/Pani                                                            

                                                                          

               Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.)

zwołuję I sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach na dzień  21 listopada 2018r.

Sesja odbędzie się w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach o godz. 14 00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odśpiewanie hymnu.
 3. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych.
 5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza.
 6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
 7. Stwierdzenie quorum.
 8. Uchwalenie porządku obrad.

9.Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.

 1. a) wybór komisji skrutacyjnej,
 2. b) zgłaszanie kandydatów,
 3. c) przeprowadzenie głosowania.
 4. Przejęcie prowadzenia obrad przez nowo wybranego przewodniczącego Rady Miejskiej.
 5. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
 6. a) wybór komisji skrutacyjnej,
 7. b) zgłaszanie kandydatów,
 8. c) przeprowadzenie głosowania.

12.Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

13.Powołanie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

14.Powołanie składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska,

     Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

 1. Powołanie składu osobowego Komisji Budżetowo-Finansowej.
 2. Powołanie składu osobowego Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,

      Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.

 1. Powołanie składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej.
 2. Zapytania i wolne wnioski.

19.Zamknięcie sesji.

 

    Sekretarz Pyzdr

/-/ Wioletta Topór – Mench

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-23 08:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3729
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-23 08:57:33