Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach na dzień 28 grudnia 2018r.

Sesja odbędzie się w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach o godz. 14 00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i sołtysów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  i Miasta Pyzdry na lata 2019 – 2027:

 1. odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,

 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,

 3. głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

d) głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 r:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej,

c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji ds. budżetu,

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały

budżetowej,

e) dyskusja nad projektem budżetu,

f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2018 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry.

13.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry.

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

16. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok.

17.Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2019 rok.

18.Zatwierdzenie planu pracy Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 2019 rok.

19.Zatwierdzenie planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na 2019 rok.

20. Zapytania i wolne wnioski.

21. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-30 10:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5374
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-30 10:29:36