Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Rada Miejska

 w Pyzdrach

Br 0002.25/2021                                                                                               Pyzdry, dnia 20.10.2021 r.

Pan/Pani            

                                                                        

                                                                                  

             Na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu Gminy  i  Miasta  Pyzdry  przyjętego  uchwałą 
nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018r.

zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach

na dzień  28 października 2021 r.

Sesja odbędzie się w sali kinowej w Pyzdrach o godz. 14 00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje radnych i sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021 – 2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyzdry.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021 – 2025.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu – Rataje.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu – Pietrzyków – Kolonia.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej
  o numerze geodezyjnym 719/11 położonej w Pyzdrach.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerze geodezyjnym 1118/9 i 1118/17  położonej w Pyzdrach.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Zakończenie sesji.

          

 

 Przewodnicząca Rady

          /-/  Justyna Sosnowska

 

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-12-06 14:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4414
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-06 14:42:10