Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr V/42/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 16:44
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:46

Uchwała Nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 16:46
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:47

Uchwała Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.032011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/161/93 Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dn. 26.06.1993r. w sprawie zbycia w drodze przetargu poddasza użytkowego agronomówki

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 16:48
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:50

Uchwała Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 16:52
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:53

Uchwała Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej na terenie Gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-14 12:13
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-14 12:15

Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami 409/2, 412/2,1001/2, 1002/6, 623

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 16:54
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:57

Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 16:58
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:59

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 17:00
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 17:00

Uchwała Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.2011 r. w sprawie w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXX/211/2009 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.10.2009r w sprawie poboru podatku w drodze inkasa

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 17:01
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 17:02

Uchwała Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. ,,Realizacja programu usuwania azbestu..."

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 17:03
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 17:04

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 17:05
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 17:06

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 17:06
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 17:07

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 17:07
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 17:09

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-14 12:15
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-14 12:20

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011-2025

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 17:09
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 17:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2606
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-04-14 12:20

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2375637
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-02 14:52

Stopka strony