Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr V/42/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 16:44
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:46

Uchwała Nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 16:46
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:47

Uchwała Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.032011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/161/93 Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dn. 26.06.1993r. w sprawie zbycia w drodze przetargu poddasza użytkowego agronomówki

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 16:48
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:50

Uchwała Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 16:52
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:53

Uchwała Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej na terenie Gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-14 12:13
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-14 12:15

Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami 409/2, 412/2,1001/2, 1002/6, 623

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 16:54
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:57

Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 16:58
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:59

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 17:00
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 17:00

Uchwała Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.2011 r. w sprawie w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXX/211/2009 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.10.2009r w sprawie poboru podatku w drodze inkasa

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 17:01
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 17:02

Uchwała Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. ,,Realizacja programu usuwania azbestu..."

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 17:03
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 17:04

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 17:05
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 17:06

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 17:06
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 17:07

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 17:07
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 17:09

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-14 12:15
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-14 12:20

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.03.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011-2025

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 17:09
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 17:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10452
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-04-14 12:20:50