Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Ogłoszenie             

 

Dnia 15 listopada 2023 roku o godzinie 14 00 w sali kina w Pyzdrach

odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach

 

                                            

Porządek obrad:

 

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie porządku obrad.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6.      Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

7.      Interpelacje radnych i sołtysów.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen ścieków na terenie Gminy Pyzdry.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Tarnowa na działce nr 2310/3.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Tarnowa na działce nr 2310/4.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry
z organizacjami pozarządowymi.

18.  Zapytania i wolne wnioski.

19.  Zakończenie sesji.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Justyna Sosnowska

Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
    data publikacji: 2023-11-10 13:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 70
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-10 13:00:55