Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXVIII/240/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 27.02.2014 r. w sprawie zmiany uchwały XXX/257/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 21.09.2006 r., w sprawie Statutu Muzeum Ziemi Pyzdrskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Czerniak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-03-10 14:13

Uchwała Nr XXVIII/239/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 27.02.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Orłowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-03-10 14:31

Uchwała Nr XXVIII/238/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 27.02.2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-03-10 14:52

Uchwała Nr XXVIII/237/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 27.02.2014 r. w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Tomaszewski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-03-10 14:53

Uchwała nr XXVIII/236/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 27.02.2014 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Tomaszewski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-03-10 15:53

Uchwała Nr XXVIII/235/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 27.02.2014 r. w sprawie: przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. ,,Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-03-10 15:55

Uchwała Nr XXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 27.02.2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Krawiec
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-03-10 15:57

Uchwała Nr XXVIII/233/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 27.02.2014 r. w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Frątczak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-03-10 16:04

Uchwała Nr XXVIII/232/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 27.02.2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-03-10 16:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9109
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-03-10 16:06:42