Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Lisewo”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-10-29 11:30

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1709, 1710, 1711 obręb Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-10-26 13:11

Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-10-26 13:10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Lisewo” na działkach o numerach ewidencyjnych: 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 124/3, 125/1, 125/2, 125/3, 126/1, 126/2, 127, położonych w obrębie ewidencyjnym Lisewo, gmina Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-09-26 13:29

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-08-13 14:48

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyzdry dla terenu działek 409/2 i 412/2 położonych w rejonie ulicy Wrzesińskiej w mieście Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-16 08:19

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 409/2 i 412/2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-16 08:18

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-08 14:31

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-05 12:06

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-28 08:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9388
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-10-29 11:31:00