Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Działalność gospodarcza


Podstawa prawna

a) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami)


Wymagane dokumenty.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG-1

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki. 
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, zawieszeniu, wznowieniu informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:
CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych
CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictwa

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

               
Miejsce złożenia dokumentów.

Referat Finansowo - Podatkowy (pokój nr 1), tel. 632768-333  wew. 108.

Opłaty.

1.
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.


Termin załatwienia.

Organ
Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż  następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 

Jednoska odpowiedzialna.

Urząd Miejski w Pyzdrach.

Tryb odwoławczy.

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno -techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

          wstecz

Metryka

  • opublikował: Michał Strzyżykowski
    data publikacji: 2011-01-05 14:59
  • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
    ostatnia modyfikacja: 2012-03-14 11:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2947
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-03-14 11:28

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami kumunalnymi:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2121322
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 14:56

Stopka strony