Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr I/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-01-13 12:32

Zarządzenie Nr II/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 07 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Pyzdry jest organem prowadzącym

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-01-13 12:34

Zarządzenie Nr III/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 7 stycznia 2022r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych podległych Gminie i Miastu Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-07 11:06

Zarządzenie nr IX/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-01-21 14:36

ZARZĄDZENIE NR X/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-16 07:40

ZARZĄDZENIE Nr XI/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie, Lisewo 108

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-07 10:11

Zarządzenie Nr XIII/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-23 13:11

ZARZĄDZENIE NR XIV/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-03-25 11:37

Zarządzenie nr XVI/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 03.03.2022 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Pyzdry w 2022 roku”

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2022-03-08 11:59

Zarządzenie Nr XVII/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za najem lokalu użytkowego, składającego się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni 77,56 m2, w budynku położonym w Pyzdrach przy ulicy Rynek 5 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1498.

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2022-03-08 12:01

ZARZĄDZENIE nr XVIII/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych konspektu informacyjnego dotyczącego inwestycji zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni kanału flisa „Budowa zbiornika retencyjnego o łącznej powierzchni około 10 ha”.

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2022-03-08 15:02

ZARZĄDZENIE NR XXII/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-03-29 11:31

ZARZĄDZENIE NR XXVII/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-05-16 13:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1337
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-16 13:35