Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. nr 527/2015 znak: WB.6740.497.2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2015.09.30
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-10-05 13:07

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dn. 6.08.2015 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe we Wrześni
  data wytworzenia: 2015.08.06
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-08-10 15:19

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

o rozpoczynającej się realizacji opracowania pod nazwą:

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 - 2019.

 

Przedmiotowe prace inwentaryzacyjne są zgodne z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) i dotyczą wszystkich form własności, w tym także  lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju i będą prowadzone w cyklu 5-letnim w latach 2015-2019.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4km x 4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

W związku z powyższym, uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (w tym lasów prywatnych) o umożliwienie pracownikom państwowego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu - zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r., a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

 

/Starosta Wrzesiński/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe we Wrześni
  data wytworzenia: 2015.07.10
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-07-10 14:51

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - Przebudowa drogi gminnej ul. Zwierzyniec i Miłosławska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2015.07.03
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-07-03 12:54

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - Przebudowa drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2015.07.03
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-07-03 12:51

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - Przebudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2015.07.03
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-07-03 12:50

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Kruszka
  data wytworzenia: 2015.07.03
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-07-03 12:48

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - Przebudowa drogi gminnej w m. Walga

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2015.07.03
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-07-03 12:46
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-03 12:47

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - ,,Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wymysłaowska w m. Pyzdry"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2015.01.29
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-01-29 12:42
 • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-29 12:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14672
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-10-05 13:08

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2550515
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 15:12

Stopka strony