Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 15 lutego 2012 roku o godz. 14.00  w sali Centrum Kultury, Promocji
i Sportu w Pyzdrach odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/264/10 z dnia 30.09.2010r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Pyzdry publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 października 2011r w sprawie poboru podatku od nieruchomości,  rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 2032/8 położonej w Pyzdrach.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16. Zakończenie sesji.

                                                                                                            Przewodniczący Rady                                                                                                             /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2012-02-07 11:48
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
    ostatnia modyfikacja: 2012-02-07 11:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8967
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-02-07 11:48:33