Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacja

 

Urząd Miejski w Pyzdrach  uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych rolników, że Komisja Gminna do spraw szacowania strat upraw rolnych uszkodzonych w skutek suszy ustaliła II termin przyjmowania wniosków do dnia 18.09.2015r. Wobec powyższego, złożone wnioski po tym terminie nie będą rozpatrywane. Na podstawie monitoringu suszy rolniczej prowadzonej przez  Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi /strona internetowa www.susza.iung.pulawy.pl/ na terenie naszej gminy według 10 okresu raportowania są wskazane uszkodzenia suszowe w uprawach : ziemniaki, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, rośliny strączkowe, kukurydza. Wpisywanie we wniosku  innych upraw  uszkodzonych wskutek tegorocznej suszy, na dzień dzisiejszy nie będą stanowiły podstaw do pomniejszenia wartości produkcji w gospodarstwie. Nadmienia się, że na podstawie  pisma z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  producenci rolni będą mogli składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe we Wrześni do dnia 30 września 2015 r. o pomoc w związku ze szkodami spowodowanymi przez suszę. Szczegółową informację przekaże Kierownik Biura ARiMR we Wrześni.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Tomaszewski
  data wytworzenia: 2015.09.02
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-09-03 07:39

SUSZA  ROLNICZA

 

  Urząd Miejski w Pyzdrach uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych rolników, że Komisja Gminna do spraw szacowania  strat upraw rolnych uszkodzonych w skutek suszy ustaliła termin przyjmowania wniosków do dnia 24.07.2015r. Wobec powyższego, złożone wnioski po tym terminie nie będą rozpatrywane. Na podstawie monitoringu suszy rolniczej prowadzonej przez  Państwowy Instytut Badawczy w Puławach / strona internetowa www.susza.iung.pulawy.pl/ oraz własnych obserwacji, komisja ustaliła, że szacunki strat będą  szacowane  tylko w zbożach jarych, krzewach, truskawkach.

 

                                                                                      Wojciech Tomaszewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Tomaszewski
  data wytworzenia: 2015.07.16
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-07-16 12:00

Informacja dotycząca niedoboru wody w uprawach rolnych w 2015roku

 

            W związku z niedoborem wody do prawidłowego wzrostu roślin na terenie  gminy Pyzdry w okresie  maj – czerwiec 2015r., miejscowo i z coraz to większą intensywnością  występuje  susza rolnicza. Problem dotyczy upraw na gruntach słabych -piaszczystych, szczególnie w miejscowościach : Tarnowa ,Białobrzeg, Górne Grądy, Żdżary, w pozostałych miejscowościach jak i  m. Pyzdry  wystąpienia zaschnięcia  roślin są w mniejszym stopniu.

 Według monitoringu  suszy rolniczej na terenie gminy Pyzdry prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach , najwyższe zagrożenie suszą  występuje dla zbóż  jarych. Na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR / Dz.U. z 2015 poz. 187 ze zmian./,  rolnicy poszkodowani mogą uzyskać pomoc w formie kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej z tytułu strat wynoszących powyżej 30% średniej rocznej produkcji z gospodarstwa.

Wojewoda Wielkopolski   zarządzeniem nr 263/15 z dnia 30.04.2015r.  powołał  Komisję Gminną do szacowania  zakresu i wysokości  szkód w gospodarstwach rolnych w których wystąpiły  szkody spowodowane suszą. Biorąc powyższe pod uwagę  uprzejmie informuje się, że przedmiotowa Komisja Gminna  w Pyzdrach jest przygotowana do przyjmowania wniosków, wyjaśniania sposobu przeprowadzania  wyliczeń strat. Do wyliczenia strat w gospodarstwie rolnym , poszkodowany jest zobowiązany do  podania użytkowanej powierzchni gospodarstwa rolnego  z rozpisaniem  na strukturę użytków i zasiewów, oddzielnie dla gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy Pyzdry – szacuje straty komisja w Pyzdrach i oddzielnie poza granicami  gminy  Pyzdry – szacuje straty komisja według położenia gruntów. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie  dotyczące produkcji towarowej zwierząt według stanu na dzień  powstania szkody.

Przykładowo:

- gospodarstwo rolne o powierzchni  12 ha położone  na terenie gminy Pyzdry  i 6 ha na terenie innych gmin  ,w którym  zaschły mieszanki zbożowe na pow. 4 ha  w 80%  na terenie gminy Pyzdry, pozostałe uprawy  są w stanie dobrym, do wyliczeń  strat  należy podać szczegółowo wszystkie uprawy. Powierzchnia ogólna gospodarstwa  musi się z sumować z rozpisanymi uprawami.

Składający wniosek do wglądu przedkłada wniosek o dopłatach obszarowych złożony w ARiMR.

Druki -wniosków oraz potrzebne oświadczenia znajdują się poniżej lub w tutejszym Urzędzie pokój nr 16.         

                                                        

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Tomaszewski
  data wytworzenia: 2015.07.06
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-07-07 13:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Tomaszewski
  data wytworzenia: 2015.07.06
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-07-07 13:42

INFORMACJA dotycząca niedoboru wody w uprawach rolnych „SUSZA 2018”

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-08 12:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3583
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-25 13:27

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2553329
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-05 11:34

Stopka strony