Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach na dzień 26 września 2019r.

Sesja odbędzie się w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach o godz. 14 00.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wniesienie uwag do protokołów z poprzednich sesji.

 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i sołtysów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry
  na 2019 rok
  .

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 1656/4, położonej w Pyzdrach.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 320/2 położonej we Wrąbczynkowskich Holendrach.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego.

 14. Zapytania i wolne wnioski.

 15. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady

 

            Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-30 11:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5709
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-30 11:33:40