Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

a podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

zwołuję XII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach na dzień 30 grudnia 2019r.

Sesja odbędzie się w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach o godz. 14 00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i sołtysów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  i Miasta Pyzdry na lata 2020 – 2030:

 1. odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,

 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,

 3. głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

d) głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2020 r:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej,

c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji ds. budżetu,

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały

budżetowej i opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu,

e) dyskusja nad projektem budżetu,

f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi Wrzesińskiemu.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pyzdry.

13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego   planu   zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdr.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2019/2020.

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina Pyzdry.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

17. Zapytania i wolne wnioski.

18. Zakończenie sesji.

 Przewodnicząca Rady

/-/ Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-30 11:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6405
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-30 11:40:05