Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

OR.BR.0002.26.2021                                                                               Pyzdry, dnia 02.12.2021r.

 

Pan/Pani   

 

 

                          Na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Gminy  i  Miasta  Pyzdry  przyjętego  uchwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018r.

zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach

na dzień  8 grudnia 2021 r.

Sesja odbędzie się w sali kinowej w Pyzdrach o godz. 14 00.

                                            

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  i Miasta Pyzdry na lata 2021 – 2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta - Osiedla.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady

 /-/ Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-12-06 14:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4342
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-06 14:37:02