Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

OR BR  0002.29/2022                                                                               Pyzdry, dnia 24.03.2022 r.

 

 

Pan/Pani   

 

                                                                                                                  

 

                                                                                         

                                                                                             

                          Na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu Gminy  i  Miasta  Pyzdry  przyjętego  chwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018r.

zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach

na dzień  30 marca 2022 r.

Sesja odbędzie się w sali kinowej w Pyzdrach o godz. 14 00.

                                            

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2022 – 2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2022r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu w obrębie geodezyjnym Zapowiednia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Pyzdry.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji Cechu Zdunów Polskich „w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza ”  do Rady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady

 /-/ Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-03-29 14:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3273
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-29 14:11:34