Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

XLI sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 30 czerwca 2023 r.

Sesja odbędzie się w sali kina w Pyzdrach o godz. 14 00.

                                            

Porządek obrad:

 

1.        Otwarcie sesji.

2.        Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

3.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.        Przedstawienie porządku obrad.

5.        Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6.        Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

7.        Interpelacje radnych i sołtysów.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2023-2035.

9.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

11.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej
w Gminie Pyzdry oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy i Miasta Pyzdry usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Arka” we Wrześni.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w publicznych przedszkolach prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruda Komorska (etap I).

15.    Zapytania i wolne wnioski.

16.    Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Justyna Sosnowska

Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
    data publikacji: 2023-08-02 09:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1104
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-02 09:15:01