Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dnia 30 kwietnia 2013 roku o godz. 1400w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach w filię Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pyzdrach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pyzdry.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Pyzdry.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Pyzdrach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz najemcy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyzdry.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 1 ust. 1 uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska i Tarnowa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady
/-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2013.04.19
  • opublikował: Grażyna Sawczuk
    data publikacji: 2013-04-22 08:57
  • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
    ostatnia modyfikacja: 2013-04-22 08:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3280
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-22 08:58

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2549140
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 11:26

Stopka strony